U knjizi života nema poglavlja koje je završilo jer čovjek nikad prošlosti neće potpuno okrenuti leđa!

Poglavlja u knjizi života često ne dolaze linearno kao u knjigama, često su u životu veoma izmiješana i ispremiješana.

Ne možeš pratiti njihov početak a niti kraj. Takva je naša ljudska priroda, nestalna i neodređena, puna enigmi koje nikada nećemo do kraja razumjeti. Nema logike koja se može podvući pod cijelu našu životnu priču jer svaki dan ima svoju logiku i svaki trenutak ima više nastavaka, a oni ovise isključimo o nama i našim izborima koje ćemo donijeti.

Često u životu donesemo odluke da smo s jednim poglavljem ili odnosom završili, bio to lijep ili bolan odnos, donesemo odluku da se zbog nekih vanjskih ili unutarnjih faktora više nikada nećemo vratiti na ono što je prošlo, ali u svojim mislima ne prestajemo nositi duboke tragove svega ono lijepoga i teškoga kroz što smo prošli, nosimo sve one osjećaje i misli i povremeno ih izbacujemo na površinu te ponovno uživamo ili patimo od njih.

U knjizi života nema poglavlja koje je jednom zauvijek završilo, jer čovjek je biće koje u sebi teško može prekinuti sve veze sa svojom prošlošću, do kraja spaliti sve mostove koji su ga s njom vezivali,  potpuno okrenuti leđa svojom prošlom životu. Koliko god pokušavao to je jače od njega jer bitke pod vlastitom kožom nikada nemaju jasan i jednoznačan kraj. Okrećemo nove listove a gajimo stare osjećaje. Ulazimo u nova poglavlja a neprestano se opterećujemo onima koja su već prošla. Govorimo o novom životu, a stotinu puta živimo isti, stari.

Vjerojatno zato okretanje nove stranice traje cijeli život jer to je proces koji se nikada ne dovršava, to je promjena u kojoj shvaćamo da ne možemo mijenjati okolnosti ili druge već samo vlastito srce, grebanje po njegovim porama, brušene onih hrapavih dijelova. Preobrazba starog u novog čovjeka. Okretanje nove stranice je upoznavanje pravog sebe, put na koji svakoga dana polazimo i od njega odustajemo. Ono na čemu ustrajemo to će jednom postati naša sudbina.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha