Koje su odlike ustrajnih ljudi?

1. Ustrajni ljudi znaju da zapreka nije razlog da skreću s puta

Postavljanje i ostvarivanje ciljeva je osobina svakoga čovjeka. No ljudi se razlikuju u jednoj stvari, a to je kako se odnose prema zaprekama na tom putu. Pobjednici su ljudi koji nastavljaju dalje ići unatoč zaprekama. Gubitnici skreću s puta i odriču se svojih ciljeva.

2. Ustrajni ljudi znaju da je svaka poteškoća je prilika

Na različite načine gledamo na teškoće koje nam se događaju. Jedni ih shvaćaju kao napad na sebe i svoj život, a drugi u njima gledaju prilike koje im nešto poručuju. Okrenite zato svaku poteškoću u priliku i više nećete imati poteškoća.

3. Ustrajni ljudi se ne uspoređuju sa drugima

Svaki čovjek ima svoj životni put i svoj cilj. Kada bis­mo se željeli uspoređivati sa drugima onda bismo stvorili pogrešnu sliku o svome putu i sami sebi. Izbacite pritisak društva u kojemu je uspoređivanje pokazatelj uspješnoti. Uspoređivanje je jedini sigurni put u propast.

4. Ustrajni ljudi su usredotočeni na ono što rade

Često živimo unaprijed. Razmišljamo što moramo naprav­iti sutra i ne koncentriramo se na ono što činimo sada. Takav način života ostavlja sve oko nas nedovršeno. Zaboravite na prošlost i budućnost, i usredotočite se na sadašnji trenutak i zadatak koji je pred vama.

5. Ustrajni ljudi odbacuju izgovore

Čovjek se često koristi izgovorima da bi opravdao nešto što nije učinjeno kako treba. Izgovor znači negirati svoju svijest i slobodu. No dar odgovornosti koji imamo dokaz je da se ni u kojem slučaju ne smijemo zavaravati izgovorima. Imamo moć oblikovanja svoga života u svojim rukama i na nama je što ćemo s njime učiniti.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha