Koliko je novca dovoljno da budemo sretni?

Čini li nas novac sretnijima, te možemo li biti sretni bez novaca zanimljiva su i pomalo filozofska pitanja. Istraživanja pokazuju da je sreća povezana s količinom novca koja nam osigurava dovoljno hrane i krov nad glavom. Sve više od toga ima vrlo mali utjecaj na sreću.

Novac utječe samo kad nam je važan

Svatko od nas poima sebe na određeni način te time stvaramo sliku o sebi. Imamo određene vrijednosti, stavove, različito percipiramo iste događaje u odnosu na druge ljude. Istraživanje utjecaja novca i socijalne komponente u životu na sreću, odnosno generalno zadovoljstvo životom, pokazuje da sve ovisi o načinu na koji gledamo na život, odnosno o našim životnim vrijednostima. Tako, ako nam je novac važan, ako ga doživljavamo kao jednu od glavnih vrijednosti u našem životu, on utječe na naše generalno zadovoljstvo životom. Pokazalo se da prihod ima utjecaj na generalno zadovoljstvo životom samo u onim istraživačkim situacijama u kojima su ispitanici prethodno bili usmjereni da razmišljaju u terminima novca i financija. Kad nisu bili fokusirani na novac, on nije imao utjecaja na njihovo generalno zadovoljstvo životom.

Socijalna mreža bolje predviđa sreću

Druga poveznica sa srećom, odnosno generalnim zadovoljstvom životom koju je ovo istraživanje obuhvatilo je socijalna mreža, odnosno socijalni odnosi. Socijalni odnosi su se pokazali više povezanima s generalnim zadovoljstvom životom u situacijama kad su ispitanici bili usmjereni da razmišljaju o novcu, kad su bili usmjereni da razmišljaju o socijalnim odnosima te kad nisu bili usmjereni ni u kakvu posebnu temu. Iz toga se može vidjeti da je generalno zadovoljstvo životom puno više povezano sa socijalnim odnosima, odnosno da je ta povezanost prisutna neovisno o kontekstu u kojem se ispituje.

Dvije vrste kapitala

Novac nam je potreban kako bismo zadovoljili dvije od pet temeljnih ljudskih potreba – one fiziološke poput hrane, pića, ugodne temperature te onu za sigurnošću poput krova nad glavom. Kupovina i gomilanje materijalnih stvari može nas usrećiti na kratko, učiniti da se osjećamo bolje, podići nam raspoloženje. No, neće nas uistinu učiniti zadovoljnima vlastitim životom. Novcem se ne može kupiti sreća. Za ostale tri temeljne ljudske potrebe – za pripadanjem, poštovanjem te samoaktualizacija kao vrh piramide prema Maslowu – potrebni su nam odnosi s drugim ljudima. Tu možemo govoriti o sasvim drugačijoj vrsti kapitala koji se ne može kupiti onom prvom vrstom kapitala, pri tome misleći na prave prijatelje i iskrene odnose. Ljudi su društvena  bića te nam uspostava odnosa i povezivanje s drugima pomaže da upoznajemo i učimo o sebi, živimo ispunjenim životom i zaista budemo zadovoljni jer možemo dijeliti s drugima ono što posjedujemo i slično.

Stoga, činjenica je da zbog novca možemo biti nesretni, ali samo onoliko koliku vrijednost i važnost posvećujemo novcu. A ako imamo jako puno novaca, to nam ne garantira zadovoljstvo, za to su nam potrebni odnosi s drugim ljudima.

Izvor: http://www.insideout.hr, British Journal of Social Psychology

Prijatelj vašeg uspjeha