Koliko je potrebno da ostvarite vaš san?

Svaki put prema snovima započinje na isti način: vizijom koju treba slijediti.

Nastavak puta također biva isti: zapreke i zapreke, tisuću zapreka na putu do cilja. A onda se unutar nas javljaju dva velika glasa; glas nade koji nas motivira da ostanemo na putu usprkos svemu, te glas straha koji poziva na odustajanje, na predaju. Ponekad strah postane onaj dominantniji glas jer pronađe više motiva, jer ga nahranimo s više izlika i opravdanja. Jer povjerujemo u svoj stah umjesto da povjerujemo u sebe. I tu dolazi predaja.

Tu dolazi ključi moment. Da ostvarite vaš san potreban je jedan razmak između vašeg razočarenja i ponovnog buđenja, potreban vam je jedan trenutak između vašeg nalaženja na dnu i odluke da krenete ispočetka, potreban vam je jedan dijelić snage da strgnete sa sebe plašt malodušnosti i ponovno povjerujete u sebe. Izgleda tako jednostvano, a u isto vrijeme tako teško. To je trenutak koji mnogi ne uspijevaju proći i nadići, te zauvijek ostaju onamo kamo ih je život bacio.

Sve najveće priče započele su na dnu. Tu su se odbacili stari scenariji i stara uvjerenja, te se na život počelo gledati drugim očima. Tu se doživio trenutak najveće patnje u kojem je čovjek bio okružem samo svojom samoćom, samoćom u kojoj je imao samo jedan izbor: ići naprijed, jer natrag više nije postojalo, natrag je bilo potpuno spaljeno i uništeno.  Odluka toga trenutka graniči sa nemogućim, jer tu počinje vjera u ono nemoguće.

Sve ostalo je samo povijest. Uspjeh je samo nastavak puta kojim se krenuli, putovanje nakon prijelomne odluke za koju je trebalo mnogo unutarnje snage. Ne zbrajaju se svaki dan neka velika postignuća, ali svakoga dana imate razloge da taj dan učinite boljim od svih prethodnih dana. Kada se jednom nađete na dnu shvatit ćete kolika je to mogućnost za preobazbu života. Iskoristite tu mogućnost jer to je jedini put do vaših snova.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha