Ljubav je velika avantura ljudskog srca!

Ljubav znači zračiti toplinu, a ne ugušiti drugoga.
Ljubav je vatra koja drugoga neće spržiti.

Ljubav znači međusobnu blizinu, a bez posjedovanja drugoga.
Ljubav znači uvelike poštovati, a ne zarobljavati drugoga.

Ljubav je velika avantura ljudskog srca.
Osjete li ljudsko srce ljudi dolaze k životu.

Ljubav je jedini put na kojem ljudi postaju čovječniji.
Jedino je ljubav dom u kojemu možemo stanovati.

Phil Bosmans

Prijatelj vašeg uspjeha