Ljudima se ne može ugoditi

Nasmijala sam se pa rekoše: Zašto si neozbiljna?

Zaplakala sam, pa rekoše:  Zašto se ne smiješ?

Osmjehnula sam se, pa rekoše:  Zašto se pretvaraš pred ljudima.

Šutjela sam, pa rekoše:  Zar ne znaš da govoriš.

Progovorila sam, pa rekoše:  Puno pričaš.

Oprostila sam, pa rekoše:  Kukavice, da možeš osvetila bi se.

Uzvratila sam nepravdu, pa rekoše: Da si pravedna ne bi se tako ponijela.

A onda sam shvatila da se ljudima ne može ugoditi. Jedni će te namjerno sputavati, drugi će prešutjeti kad ne treba, treći će reći i više nego što treba. Možda ne postoji recept za uspjeh, ali za neuspjeh je definitivno ovo: TRUDI SE DA UGODIŠ SVAKOM.

Izvor nepoznat

Prijatelj vašeg uspjeha