Ljudska bića žive u zabludi da su dovršeni

Tokom svake faze naših života mi donosimo odluke koje će bitno utjecati na ono što ćemo postati za života, a kad to postanemo, često se kajemo zbog tih odluka. Ovo smatra Danijel Den Gilbert, poznati harvardski psiholog.

Na primjer, ljudi u srednjim godinama žure da se razvedu od partnera koje su nekada obožavali. Mladi ljudi potroše više novaca da skinu tetovažu koju su nekada sa strašću stavili na svoje tijelo. Zašto donosimo odluke koje će nam kasnije zagorčati život?

Jedan od osnovnih razloga je to što mi imamo pogrešnu predstavu o moći (utjecaju) vremena. Svi znamo da se brzina promjena usporava tokom ljudskog života što su pokazala i istraživanja. Međutim, to usporavanje nije ni izbliza tako intenzivno kako nam se čini. Stopa promjena vrijednosti koje su nam sada bitne ili karakteristika ličnosti, takođe se mijenjaju sporije nego što mislimo. Čini nam se da se naša djeca mijenjaju iz minuta u minut, a da naši roditelji ostaju isti godinama. Ako vas zanima kada se desi ta iznenadna promjena kada iz galopa počnemo da puzimo, odgovor je: SADA. Svi mi prolazimo kroz život sa zabludom da je naša lična životna priča počela baš sada, da smo tek maločas postali ljudi koji smo oduvijek željeli da budemo i da ćemo to biti do kraja našeg života.

Sve je to zbog toga što imamo izvitoperenu percepciju vremena, naročito na duže staze. Na primjer, ljudi su u prosjeku spremni da potroše više novaca da odu na koncert omiljenog muzičara u sadašnjem trenutku, nego što su spremni da odu na koncert omiljenog muzičara od prije deset godina. Ovo se vjerovatno događa zbog lakoće prisjećanja nečaga u odnosu na složenost zamišljanja neke situacije ili naše uloge u nekom scenariju u budućnosti. Većina nas može se prisjetiti kakvi smo bili prije deset godina, ali nam je mnogo teže da zamislimo gdje ćemo biti za deset godina.

Vrijeme je moćna sila. Ono izvrće naše prioritete, oblikuje naše vrijednosti, mijenja naše ličnosti. Mi postajemo svjesni ovih promjena tek kad se dogode. Stoga je SADA trenutak kada postajemo ono što zaista jesmo. Ljudska bića žive u zabludi da su dovršeni. Osoba koja ste sada je samo privremena i promjenjiva. Jedina konstanta u našim životima uvijek je promjena.

Izvor: www.mudremisli.com/

Prijatelj vašeg uspjeha