Možete li svakoga dana mirno pogledati sebe u oči i reći sljedeće?

Možete li svakoga dana mirno pogledati sebe u oči i reći: Usprkos nedaćama, ipak sam dobro odživio ovaj današnji dan.

Možete li svakoga dana mirno pogledati sebe u oči i reći: Danas sam iskoristio sve prilike koje sam dobio.

Možete li svakoga dana mirno pogledati sebe u oči i reći: Drago mi je što imam makar jednog prijatelja na kojega se mogu nasloniti.

Možete li svakoga dana mirno pogledati sebe u oči i reći: Zahvalan sam za ovo što imam i sve što jesam.

Možete li svakoga dana mirno pogledati sebe u oči i reći: Drago mi je da sam svakog dana makar malo bliže svojim ciljevima.

Možete li svakoga dana mirno pogledati sebe u oči i reći: Ne bih se doista mijenjao ni sa kime u svom životu.

Možete li svakoga dana mirno pogledati sebe u oči i reći: Ne zavidim drugima što postižu rezultate koje postižu.

Možete li svakoga dana mirno pogledati sebe u oči i reći: Lijepo je imati neki smisao u životu, drago mi je da sam otkrio ono što mene raduje.

Možete li svakoga dana mirno pogledati sebe u oči i reći: Ne žalim za udarce koje primam, jer mi poručuju da sam na pravom putu.

Možete li svakoga dana mirno pogledati sebe u oči i reći: Ne kajem se ni za što što sam u životu učinio, jer vidim da sam od toga nešto naučio.

Ako možete svakoga dana to sebi reći – onda svoj uspjeh već mjerite snovima koje živite.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha