Ne natrpavajte svoje dane nevažnim stvarima jer nećete imati vremena da se suočite sa pravima!

Ako želite uspjeti, morate naučiti živjeti sa neuspjesima. Mnogo više mudrosti steknemo na osnovu naših neuspjeha, nego na osnovu naših uspjeha.

Dobro je imati novac i sve one stvari koje se novcem mogu kupiti, ali dobro je također zaustaviti se bar jednom i biti siguran da nismo izgubili one stvari koje se novcem ne mogu kupiti.

Stoga nikada ne prenatrpavajte svoje dane ili noći banalnim i nevažnim stvarima jer nećete imati vremena da se suočite sa pravim izazovima kada oni naiđu.

Og Mandino

Prijatelj vašeg uspjeha