Nadrastite jednom svoju prošlost!

Da biste zatvorili poglavlje svoje prošlosti morate jednom napustiti potrebu da sve uvijek u vašem životu bude isto. Taj strah najveća je kočnica ispunjenog života jer nas drži zatočenima u trenutnim okvirima i ne da nam izvan njih ići naprijed.

Ti okviri su najčešće zablude i pogrešna uvjerenja koja smo naslijedili iz prošlosti. Govorili su nam: to je nemoguće, više od toga nećeš uspjeti, nema smisla željeli nešto što se čini nedostižnim. To su naši unutarnji zatvori.

Ponekad je potreban samo trenutak u svijesti da shvatimo da možemo živjeti bolji život i da stvari ne moraju biti onakve kakve su nekoć bile. Potreban je samo jedan bljesak spoznaje da nam dođe u glavu da možemo živjeti ono što poželimo jer je zbir naših unutarnjih mogućnosti neograničen, ili kao što je to netko davno rekao „možeš ako misliš da možeš.

No napustiti tu potrebu da sve uvijek bude isto nije lako jer to je borba sa samim sobom, borba koja nema kraja. To je udaranje u onaj najtvrđi dio sebe oko kojeg smo postavili neke mentane i emocionalne utvrde za sva vremena. No to je jedini način da ponovno oživimo srce u kojem gori tisuće različitih želja u kojima vidimo sebe i svoju budućnost u jednom novom i ljepšem svjetlu.

Svakoga dana u svom  životu na pragu smo tog novoga svijeta. Dijeli nas samo jedno malo shvaćanje da stvari mogu biti drugačije, a cijeli problem je samo u nama. Pitamo se stoga hoćemo li se odvažiti i početi graditi nove svjetove? Sve u svijetu se mijenja, i trebaju se zato mijenjati i naša shvaćanja. Jednom kada doživimo tu promjenu u našim životima će se početi pričati jedna nova i ljepša priča.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha