Najteže je sebe pogledati u oči

Najteže je sebe pogledati u oči jer tu ponekad vidiš sve ono što ne bi želio vidjeti na osobi na kojoj to nikada ne bi želio.

Težak je to pogled jer tu nema glume i prevare, i u jednom pogledu sve otkriješ. Sve one maske koje si spremao za različite ljude i prigode tu padaju, ne stoji tu više maska za članove obitelji, maska za prijatelje, maska za radne kolege, maska za poznanike, maska za svakog čovjeka koji je na jedan način ušao u tvoj život.

Najteže je sebe pogledati u oči jer je najteže imati razumijevanja za tu osobu koja je pred tobom. Želio bi da je to jedna drugačija osoba koja živi drugačiji život, ali uvijek one neke nepredvidive i neželjene životne okolnosti učine od te osobe ono što ona ne bi željala biti. Najteže je sebe pogledati u oči jer tu nikada ne znaš što će sve izaći na vidjelo, koji će sve glasovi iz tebe progovoriti, što će sve iz podsvijesti proključati, kakve će posljedice toga susreta stvarno biti.

Najteže je sebe pogledati u oči jer tu nema uljepšavanja stvari, tu nema čitanja između redaka.  Sve je tu posve jasno i u tome je najveći problem, jer nije onako kako bismo željeli. Tu vidiš svu prošlost svoju, sve strahove i sumnje, vidiš sve snove koji su se raspršili, vidiš glavnog aktera oblikvanja svoje sudbine, vidiš nevidljivu ruku koja vuče sve konce, vidiš sva ona isustva koja si želio proći a nisi jer nisi dovoljno jak i snažan.

Najteže je sebe pogledati u oči jer tu tek vidiš koliko trebaš raditi na sebi, koliko je tu pogrešnih uvjerenja kojih se moraš riješiti, negativnih navika kojima se uništavaš, razmišljanja koja te ubijaju, koliko je tu lica koja treba uskladiti, koliko je tu prostora kojega trebaš zavoljeti. No jednom kad sebe pogledaš u oči ništa više ništa neće biti kao prije tada ćeš prestati rat sa sobom i prihvatiti se onakvim kakav jesi. Živjet ćeš jedan mirniji život.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha