NAPOLA PUNA ILI NAPOLA PRAZNA ČAŠA

Znanstvenstvenici su u zadnjih 30 godina istraživali značaj i istinitost optimizma i pesimizma. “Je li čaša napola puna ili prazna?” Istraživanja su otkrila da je čaša je i puna i prazna, ali da ćeš u životu biti manje žedan ako zauzmeš “napola puna” stav. Iako je pesimizam katkada bliži istini, pesimistični je stav koristan ako namjeravaš poduzeti nešto iznimno riskantno ili opasno, jer se tad treba pripremiti na najgoru moguću posljedicu. U svim drugim situacijama optimističan pogled na život i mogućnosti nudi puno više.

Koje su prednosti optimizma?

Optimisti su:

  • zdraviji od pesimista te žive dulje
  • uspješniji su i zadovoljniji u vezama, poslu i sportu, zarađuju više
  • postižu više jer su fleksibilniji, prilagodljiviji i uporniji
  • pred preprekom dulje pokušavaju, isprobavaju više mogućnosti i uvijek traže novu…

Tanja Dejanović Šagadin

Prijatelj vašeg uspjeha