Naša mišljenja o drugima

Jedan je čovjek izgubio sjekiru na koju je posebno bio naviknut. Odmah je posumnjao da mu je sjekiru ukrao susjedov sin.
Pod tim dojmom nekoliko je dana pratio mladića i sve više se uvjeravao – jedino mu je on mogao ukrasti voljenu sjekiru. Ovako je zaključivao:
– Njegov način hodanja, izgled, govor, kretnje, upravo sve ga odaje da je lopov. O tome nema sumnje.
Čisteći slučajno jarak gdje je bio gnoj, pronađe nestalu sjekiru.
Odonda iznova počne promatrati susjedova sina, koji se vladao normalno kao i uvijek. Tada prizna samomu sebi:
– Njegov način hodanja, izgled, govor, kretnje, upravo sve ga odaje da je pošten i plemenit čovjek.

Lao Tse

Nije li ovo jedna od sličnih situacija u kojoj se nalazimo svaki dan? Koliko su ispravna naša mišljenja o drugima...

Prijatelj vašeg uspjeha