NAŠA SUPROTNOST I DOPUNA

Nije naš zadatak u tome da se približimo jedan drugom, kao što se ne sastaju ni Sunce ni Mjesec, ni more ni kopno. Nas dvojica smo, prijatelju dragi, Sunce i Mjesec, mi smo more i kopno.

Naš cilj nije da se slijemo jedan sa drugim, već da upoznamo jedan drugoga i da jedan u drugom naučimo da vidimo i poštujemo ono što taj drugi jeste: naša suprotnost i dopuna.

Hermann Hesse

Prijatelj vašeg uspjeha