NAUČI

Nauči se da umiješ da zaboliš svoju bol, umjesto da ona tebe boli. Nauči se da umiješ da vodiš svoje puteve, umjesto putevi tebe da vode.

I nauči da umiješ da odživiš svoj život, umjesto da on tebe živi. Jer njemu je svejedno da li nas ima ili nema i da li, uopće, i mislimo da mislimo.

M. Antić

 

Prijatelj vašeg uspjeha