Kada naučiš pretraživati svoj život riješit ćeš se mnogih životnih dilema!

Nauči pretraživati svoj život kao što svakodnevno pretražuješ internet.

Nauči pretraživati što si sve u njemu nakupio svih ovih godina, što si pohranio u dubini svoje podsvijesti, što si u njoj zakopao  i dali te to što si skupljao samo opterećuje na tvom putu prema naprijed ili te ubrzava. Nauči pretraživati iskustva koja si prošao, ona lijepa mogu ti biti motivacija u teškim trenucima a ona bolna mogu ti postati životna škola.

Nauči pretraživati svoj život jer nisi ni svjestan koliki je to izvor saznanja, informacija koji ti govori o tvojoj budućnosti. Shvatit ćeš obrasce zašto si neke stvari činio tako kako si činio, zašto si nekim ljudima hrlio u susret a druge izbjegavao, shvatit ćeš koje su te stvari mijenjale i činile boljim čovjekom a koje su te samo ostavljale praznima da si se na kraju pitao gdje je prošlo tvoje vrijeme i što si učinio.

Povuci se ponekad u osamu i pretraži ono što se nalazi u tebi, vidjet ćeš koliko je život mogao biti jednostavniji da si htio, ispunjeniji da si malo više razmišljao, dublji da si više slušao svoje osjećaje, istinitiji da si manje vjerovao lažima drugih. Shvatit ćeš tada da je bilo prijatelja koji nisu bili prijatelji i ljudi koji bi sve za tebe učinili ali kao da su te vrijeme i okolnosti često spojile s onima koji su znali zašto te trebaju a tebi to nije bilo jasno.

Otkrit ćeš koliko život može biti lijep kada naučiš pretraživati svoj život jer će se početi oslobađati svega onoga što je loše a zadržavati ono što je dobro. Tada će ti biti jasno koliko vrijedi nečije poštenje i nečija iskrenost i koliko te prakticiranje istoga čini mirnijim čovjekom. Kada naučiš pretraživati svoj život riješit ćeš se mnogih životnih dilema, osloboditi stvari koje su te opterećivale i shvatiti koliko je samoća potrebno vrijeme ne samo da bi preživio, već da bi tvoj život nešto doista i bio.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha