Naučite poštovati sami sebe

Naučite poštovati sami sebe toliko da možete odbaciti sve što vam više ne služi, što vam ne omogućava da se razvijate ili što vas ne čini sretnima.

Ako se ljudi prema vama ne odnose s ljubavlju i poštovanjem, provjerite da li su to ljudi s kojima želite biti okruženi.

Provjerite koliku ste cijenu sami sebi dodijelili jer postoji mogućnost da ste se potcijenili. Jedina osoba koja može drugima staviti do znanja koliko vrijedite ste samo VI.

Možda je vrijeme da se preselite sa police na kojoj drže jeftine stvari u zaključanu staklenu policu u kojoj drže vrijedne stvari.

Kako kaže Coelho, “Kada kažete ‘da’ drugima, pobrinite se da ne kažete ‘ne’ sami sebi.

Prijatelj vašeg uspjeha