NEMOJTE DA MORATE ŽALITI „ŠTO NISTE“…

U jednom sociološkom istraživanju je ljudima starijima od 95 godina postavljeno samo jedno pitanje:

«Kada biste svoj život mogli proživjeti još jednom, što biste promijenili?»
Između svih njihovih odgovora, tri su se odgovora stalno ponavljala i prevladala u rezultatima istraživanja:
Kad bih morao kretati ispočetka, više bih razmišljao.
Kad bih morao kretati ispočetka, više bih riskirao.
Kad bih morao kretati ispočetka, učinio bih više stvari koje bi živjele i nakon moje smrti.

Zanimljivo nitko nije rekao da žali što više vremena nije proveo u svome uredu.?!

Što vi želite vidjeti kada pogledate u svoj život?!

 

Prijatelj vašeg uspjeha