Newtonov poučak

Jednom su zapitali Isaca Newtona:

Kako je moguće da tijela mrtvih,

odavno raspadnuta,

ponovo postanu tijela svojih duša?

Na to je naučnik pomiješao

željeznu prašinu sa zemljom

i upitao svoje sugovornike:

Tko može izdvojiti iz prašine

i skupiti ovu željeznu prašinu?

ODGOVOR  NIJE DOBIO!

Onda je Newton uzeo magnet

i prinio ga mješavini.

Nastalo je komešanje čestica.

Sitni dijelovi željezne prašine

počeli su se hvatati

za magnet i jedni za druge.

U prašini nije ostala ni molekula željeza.

Onda Newton reče nazočnima:

Onaj, koji je ovoliku silu dao mrtvom kamenu,

zar On ne može dati takvu moć našim dušama

kada bude trebalo da se obuku u svoja proslavljena tijela?

Prijatelj vašeg uspjeha