DVIJE TRI RIJEČI O ČOVJEKU

Čovjek koji ne mijenja svoje stavove nije ljudsko biće nego – spomenik.

Čovjek se probija dok je mlad. Kasnije pazi da se mladi ne probijaju.

Čovjek samo kad filozofira ne laže, jer kad filozofira on izmišlja.

Čovjek koji ne radi greške obično ne radi ništa.

Čovjek ima samo ono što daje.

Čovjek koji se raduje naći će u glazbi radost, tužan tugu.

Čovjek se rađa bez zuba, kose, iluzije; tako isto i umire.

Čovjeka primaju u društvo prema odjeći koju nosi, a ispraćaju ga prema duhu kojeg je pokazao.

Čovjek  putuje po svijetu da bi našao što treba i vražća se kući da to nađe.

Čovjekova duša uvijek više boli, nego kosti.

Čovjekov život se može podijeliti u tri razdoblja:

  • “Moj tata je jači od tvog tate”,
  • “Ali tata, ne shvaćas ti to”,
  • “Moj tata je uvijek govorio…”.

 

Prijatelj vašeg uspjeha