OSNOVNA SVRHA

• Prijatelj vašeg uspjeha je edukativni portal koji vjeruje da svaki čovjek može biti sretan i uspješan. Stoga donosi različite alate, odgovore i rješenja koji svakom pojedincu omogućuju da ostvari svoj puni potencijal i živi ispunjen život u osobnom, obiteljskom i poslovnom području.

NAŠA MISIJA

• Poticati pojedince, obitelji i organizacije na osobne promjenu u svrhu stvaranja izvrsne kvalitete života i rada.

NAŠI CILJEVI

• Poticati pojedince na otkrivanje i razvijanje vlastitih potencijala.
• Pomoći pojedincima u suočavanju sa svim vrstama osobnih i zajedničkih izazova.
• Stvarati kulturu kvalitetnih međuodnosa.
• Izgrađivati ravnotežu svih područja života.

PRIJATELJ VAŠEG USPJEHA DJELUJE KROZ:

• Web portal: ( www.savjetnikuspjeha.com )
• Radio emisije: ( www.soundcloud.com/prijatelj-va-eg-uspjeha )
• Časopis: ( www.issuu.com/prijatelj-vaseg-uspjeha )
• Edukativne programe i projekte: ( www.slideshare.net/Prijatelj-vaseg-uspjeha )
• Predavanja, seminare, radionice

UREDNIK PORTALA

Mario Žuvela, glavni urednik

Kontakt: zuvela.mario@gmail.com