OBITELJ

Obitelj započinje u ljubavi dvoje ljudi koji pozivaju u život novog čovjeka, da se rodi
u toplom, zaštićenom domu. Gdje se dijete prihvaća u ljubavi, tu ono dolazi kao dar.
Gdje se ono želi i gdje je dobrodošlo, tu će u tišini nastati jedna mala oaza. Tko se
raduje djetetu, raduje se životu.

Dijete ne smije biti plod prolazne strasti ili rezultat dviju sebičnosti bez daljnje
odgovornosti. Dijete treba ljubav i sigurnost.

Dijete ima neotuđivo pravo na oca i majku. Pravo na oca i majku znači pravo na dom
na zemlji, pravo na ljubav, pravo na ljudsku toplinu, da bude zbrinuto, da se osjeća
sigurnim. Ovo pravo je temeljno pravo čovjeka, božansko pravo, koje prečesto biva
oskvrnjeno.

Dijete je najslabija strana i neće tražiti odštetu. Ako se rodi u hladnoći, ono će često
biti obilježeno za sav život. To može postati kasnije izvorom gnjeva i agresivnosti.

Phil Bosmans

Prijatelj vašeg uspjeha