Od čega se sastoji dobar život? Lekcije iz najdužeg istraživanja o sreći

Sreća je jedna od najbitnijih stvari u našim životima, ali smo često u zabludi šta nas istinski čini sretnima i kako možemo da je ostvarimo.

Kada su nedavno milenijskoj generaciji (rođena između 1980. i 2000. godine) postavili pitanje šta su im najvažniji životni ciljevi preko 80 posto anketiranih je reklo da im je najvažniji cilj da se obogate. Kao drugi najčešči odgovor „generacije Y“ bio je da je njihov važan životni cilj – biti poznati.

Ovako počinje, svoj TED talk, psihijatar Robert Valdinger, direktor Harvardskog istraživanja razvoja odraslih.

Harvardovo istraživanje razvoja odraslih je možda najduže istraživanje života odraslih koje je ikad sprovedeno. Ovakva istraživanja su izuzetno rijetka, jer je trajalo 75 godina i u okviru njega su praćeni životi 724 muškarca. Ovo istraživanje je imalo nekoliko generacija istraživača (Valdinger je četvrti direktor istraživanja) i zahvaljujući njemu danas imamo jedinstven pristup podacima o istinskoj sreći i zadovoljstvu.

Naučili smo tri važne lekcije o odnosima. Prvo, društvene veze jako su bitne po nas i da usamljenost ubija. Ispostavilo se da ljudi, koji su generalno društveniji i povezaniji sa obitelji i prijateljima, sretniji, fizički zdraviji i žive duže.

Sljedeća velika lekcija koju smo naučili je da je važan kvalitet bliskih veza, jer se ispostavilo da je život u središtu konflikta zaista loš za zdravlje. Izrazito konfliktni brakovi, na primjer, bez mnogo ljubavi, ispostavilo se da su veoma loši po zdravlje.

I treća važna lekcija koju smo naučili o vezama i našem zdravlju je da dobre veze, ne štite samo naša tijela, već štite i naše mozgove. Ispostavilo se da veze, sa sigurnom i privrženom osobom, djeluju na nas poput štita i da ljudi koji su u vezama u kojim osjećaju da zaista mogu da računaju na drugu osobu kad je to potrebno, mentalno zdraviji i dugovječniji.

Robert Valdinger završava svoj TED govor citatom Marka Twena, koji je prije više od jednog vijeka, osvrćući se na svoj život napisao: “Nema vremena, tako kratak je život, za prepirke, izvinjenja, prezir, pozivanja na odgovornost. Imamo samo vremena za ljubav, i to samo tren, tako reći, za to.”

Izvor: http://blog.mtel.ba/

Prijatelj vašeg uspjeha