Oliver Dragojević – čovjek čije će pjesme uvijek živjeti!

Oliver Dragojević –  velikan glazbene scene napustio nas je danas u 71. godini života. Njegove bezbrojne pjesme ostat će neizbrisivi pečat naših života. Nevjerojatno je koliko je jedan čovjek može drugome pružiti osjećaja. To je Oliver dao svima nama svojim pjesmama.

Ovo su neke od najboljih pjesama koje je ispjevao.

CESARICA

Zlatni konci litnje zore
došli su u njene dvore,
da bi moju jubav budili.
Svitlo nek joj jubi lice
lipo ka u cesarice,
kad je ja ne mogu jubiti.

Zlatna mriža njenog tila
dušu mi je uvatila
da je bacin nazad u more.
Svake noći prije zore
dolazim u njene dvore
bile dvore svoje pokore.

Cilega života ja sam tija samo nju,
da do njenog srca nađem put,
Cilega života moje tilo je bez nje,
ka cviće bez vode.

MOJ GALEBE

Lipo mi je, lipo mi je,
Na lažini suvoj ležat,
Na osami blizu mora,
Nad pučinom tebe gledat, a – moj galebe!

Tebe gledat, s tobom letit,
Povrh svega nimat straja,
Pa prkosit svakoj buri,
I neveri ča sve vaja, a – moj galebe!

ča sve vaja, u svom bisu,
Da i more vrije, pini,
Bit gospodar, usrid svega,
Živo klicat, u visini

U visini, kada sunce,
Bes pristanka nami sije,
I da ništa na tvon nebu,
I na moru bisno nije, e – moj galebe!

Bisno nije, dokle krila,
Tebe nose, kud god želiš,
Pa neveri, oli suncu,
Ti se rugaš, i veseliš!

Na osami, blizu mora,
Dok se sunce, zemlji smije,
Slušan tebe kako klićeš,
Lipo mi je, lipo mi je,
Moj galebe!

MOJ LIPI ANĐELE

Negdje još čuvam nešto za tebe
Kad dođu jutra puna nevoje
I kad nam ništa ne ide

Pogledaj u mene
Ako nas tužne jutrom probude
I srce stisne se od nevoje
Ja čuvam nešto za tebe
Pogledaj u mene

To može dati samo onaj koji te
Kad pođe po zlu, voli više od sebe

Moj lipi anđele, pogledaj u mene
Ako nas tužne jutrom probude
Ja čuvam osmijeh za tebe (x2)

Prijatelj vašeg uspjeha