Optimizam ima svoju negativnu stranu – može nas navesti da potcijenimo rizike

Rezultati istraživanja objavljenih u časopisu “Nature Neuroscience” ukazuju da mozak umije jako dobro da procesuira dobre vijesti koje se tiču budućnosti, prenosi BBC. Kod nekih ljudi sve ono što je negativno, mozak jednostavno ignorira, zadržavajući samo pozitivnu sliku svijeta.

Znanstvenici Univerzitetskog koledža u Londonu tvrde da optimizam ima važan utjecaj na zdravlje i da su oko 80 posto ljudi optimisti, iako mnogi ne bi sebe tako opisali. Od ispitanika se tražilo da u dva navrata odgovore na pitanje kolike su šanse da im se dogode neke od 80 različitih “loših situacija” – od razvoda do bolesti raka. Rezultati su pokazali da su optimisti obično pri drugom odgovoru spuštali svoju procjenu da će im se dogoditi nešto loše.

U slučaju pozitivnih vijesti, kod svih ispitanika je primjećena veća aktivnost u prednjem djelu mozga koji se dovodi u vezu sa procesuiranjem grešaka. Kada su vijesti bile negativne, najoptimističnije osobe imale su najmanju aktivnost u tom dijelu mozga, dok su oni pesimističniji u tom dijelu mozga imali pojačanu aktivnost. Ti rezultati govore nam da mozak zadržava i bira koje će informacije “slušati”.“Poruke da pušenje ubija ne utječe na ljude koji smatraju da su im šanse da obole od raka minimalne”, kaže doktor Tali Sharot.

“Ovo istraživanje ukazuje na nešto što postaje očito u neuroznanosti – da se dobar dio funkcioniranja mozga prilikom donošenja odluka sastoji u analiziranju predviđanja protiv realnosti”, objašnjava doktor Kirs Chambers sa Univerziteta u Cardiffu. “Bez obzira koliko su te neurološke mreže sofisticirane, nevjerovatno je vidjeti kako mozak ponekad dolazi do pogrešnog i pretjerano optimističnog odgovora uprkos suprotnim dokazima”, dodao je on.

Optimizam je svakako dobar za zdravlje, što potvrđuju i razna istraživanja, međutim, on ima i svoju negativnu stranu jer, kako ističe dr. Sharot, može nas navesti da potcijenimo rizike.

Izvor: Politika

Prijatelj vašeg uspjeha