Ovo je vaša najveća sigurnost u životu!

Najveća sigurnost i zaštita u životu ne dolazi od novaca i utjecaja koje posjedujete, ne dolazi niti od osoba kojima ste okruženi i na koje smatrate da uvijek možete računati, ne dolazi niti od vašeg imovinskog stanja.

Zaštitu nećete dobiti niti od obećanja ljudi koji su vam se obvezali, niti od prijatelja na koje uvijek možete računati. Jedinu i najveću zaštitu možete imati od poštovanja kojega imate prema sebi, to je temelj sve vaše sigurnosti.

Samopoštovanje je temelj ne samo sigurnosti, već i života, jer nikada sebi nećete dopustiti nešto što vas čini manje vrijednim, prodavati se u bescijenje za neki materijalni interes ili pogodnost. Samopoštovanje je jezik kojim komunicirate sa vašim najdubljim bićem i u kojem jedino možete razumjeti sebe, i sve ono što vam vaša duša i tijelo žele reći, a nema načina na koji biste to saznali.

Samopoštovanje je jedina poluga kojom ne samo da možete promijeniti sebe, već i imate moć utjecaja na druge, s njime postajete autoritet kojega se može i želi slijediti. Ono vam vraća snagu kada je izgubite na vjetrometini života, ono vam osigurava da više vremena poklanjate sebi, nego nekim tričarijama u životu. Samopoštovanje nije jamstvo da nikada nećete pasti, već je vaše obećanje vama samima da ćete ustati svaki put kada padnete.

Samopoštovanje je jedini obnovljivi izvor energije u vama koji će vam biti dostupan i onda kada presahnu svi drugi izvori.  Ono je znak da se borite kroz strahove, idete naprijed kroz sumnje i ne zaustavljate se ni onda kada dođu zapreke. Samopoštovanje je borac u vama koji se bori da svaki novi dan dobijete ono najbolje što zaslužujete. Dokle mu dajete da u vama živi, nema nikakvog straha za vašu budućnost.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha