Ovo su pobjede života!

1. Pronaći vlastiti put

Prestati iz dana u dan gledati kamo idu drugi i slijediti ih kao njihov potrčko.

2.Pronaći važne stvari

Zanemariti sve one nevažne stvari koje ti drugi govore da moraš proći, vidjeti i doživjeti.

3.Pronaći vrijeme za one koje voliš i ono što voliš

Sve ostalo je rasipanje vremena i energije na stvari koje ti ne mogu dati ono što želiš i trebaš.

4. Izmiriti račune s drugima

Pronaći one kojima trebate oprostiti i oprostiti im te pronaći one iz čijeg života treba otići i nestati.

5. Prihvatiti poraze kao dio života

Kada dođu porazi ne praviti od njih katastrofe već udahnuti i reći: Sutra je novi dan.

6. Pronaći hrabrosti da se bude drugačiji

Ne morate se briniti da govorite i radite ono što govore i rade drugi, budite hrabri slijediti svoje srce.

7. Odmaknuti se od negativnosti

Kada se nađete među ljudima koji vide samo negativno, samo se odmaknite od njih i recite: To je njihov problem.

8. Imati i biti prijatelj

Ne morate ih imati stotine, dovoljno je da imate jednoga koji vam nikada neće okrenuti leđa i kojemu vi to isto nećete učiniti.

9. Pomoći slabijima

Svi će stati na stranu jakoga, ali velik je onaj koji staje na stranu slabijega, onoga iza čijih leđa nema nikoga.

10. Živjeti svaki dan.

Mudrost života je shvatiti da te nikakava posebna životna mudrost neće učiniti pametnijim, već je potrebno samo živjeti iz dana u dan.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha