Pala i posljednja linija obrane: EU širom otvorila vrata GMO-u

Kako je ranije ukazao zastupnik u Europskom parlamentu ORaH-a Davor Škrlec, pala je i posljednja linija obrane da Europa ostane slobodna od genetski modificiranih organizama.

Naime EK je prekjučer predstavio ishod preispitivanja postupka odlučivanja o odobravanju uporabe genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje i predlaže izmjenu zakonodavstva kako bi se državama članicama dodijelila veća sloboda u pogledu ograničenja ili zabrane uporabe genetski modificiranih organizama odobrenih na razini EU-a u hrani i hrani za životinje na njihovu državnom području.

Trojanski konj slobode
“Komisija je uzela u obzir dvojbe mnogih građana EU-a koje su očite iz iznesenih stajališta njihovih nacionalnih vlada. Ovim će se prijedlogom, nakon njegova donošenja, državama članicama u skladu s načelom supsidijarnosti omogućiti potpuna sloboda glede uporabe genetski modificiranih organizama odobrenih na razini EU-a u hrani i hrani za životinje na njihovu državnom području”, izjavio je povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis.

Naime, u Komisiji smatraju kako donesenim prijedlogom građanima šalju jasnu poruka da EU uzima u obzir njihove dvojbe, koje se mogu razlikovati ovisno o državi članici. Novim pristupom nastoji se postići ravnoteža između održavanja postojećeg sustava odobravanja na razini EU-a i omogućivanja veće slobode državama članicama u pogledu odlučivanja o uporabi genetski modificiranih proizvoda na njihovu državnom području. S obzirom na to da je ključno održati jedinstveni sustav upravljanja rizikom jer se njime osigurava jednaka razina zaštite diljem EU-a, neće se mijenjati aktualni sustav odobravanja, koji se temelji na znanstvenim činjenicama i pravilima označivanja kojima se potrošačima osigurava izbor. Ono što će se promijeniti jest da će nakon odobravanja uporabe određenog GMO-a na razini EU-a države članice zahvaljujući mjerama izuzeća imati mogućnost ograničiti ili zabraniti uporabu tog genetski modificiranog organizma u vlastitom prehrambenom lancu, poručuju iz Komisije.

Vrag je kao i uvijek u detaljima, a s obzirom na stav Komisije da će “države članice biti dužne dokazati da su njihove mjere izuzeća u skladu s pravom EU-a, kojim su obuhvaćena i načela unutarnjeg tržišta i međunarodne obveze EU-a, uključujući obveze EU-a u okviru Svjetske trgovinske organizacije” i da se “mjere izuzeća temelje se na legitimnim razlozima koji se razlikuju od onih procijenjenih na razini EU-a, tj. opasnost za zdravlje ljudi ili životinja te za okoliš”, jasno je da članice neće moći baš lako zabraniti sadnju, prodaju i uporabu GMO-a na svojem teritoriju.

Europski GMO
“EU je popustio pritiscima multinacionalnih kompanija jer je dosadašnji postupak omogućio autorizaciju samo dvije GMO kulture na razini EU. Nakon ovoga možemo očekivati kako će se broj autoriziranih GMO kultura eksponencijalno povećavati. Zato što je riječ o EU proizvodu, to će neminovno dovesti do toga da će GMO završiti u hrani na europskim, a ujedno i hrvatskim stolovima”, upozorio je još u siječnju Škrlec.

Izvor: www.poslovni.hr

Prijatelj vašeg uspjeha