Pet jezika ljubavi: Primanje darova

Ljubavni jezik broj dva: PRIMANJE DAROVA

Dar je nešto što možete držati u ruci i reći: “Gledaj, mislio je na mene.” Darovi su vidljivi simboli ljubavi. Neki su skupocjeni, drugi su besplatni. Osobi čiji je materinji jezik ljubavi primanje darova, cijena dara bit će malo važna. Suprug, koji se zaustavi pokraj ceste i ubere ženi divlji cvijet pronašao je svoj izraz ljubavi. Ako niste majstor u darivanju taj jezik je najjednostavnije naučiti. Kako? Napravite popis onih darova koji su se svidjeli vašoj supruzi kad ih je tijekom godina dobila. Ako niste u tome vješti potražite pomoć članova obitelji. U međuvremenu odaberite poklone koje će vam jednostavno biti kupiti, napraviti ili ih pronaći. Ne tražite neku osobitu priliku.
Postoji neopipljiv dar koji govori glasnije od bilo kojeg dara, to je darivanje samog sebe ili darom prisutnosti.

Primjer: “Neki muškarac je jednom prilikom rekao: “Kad mi je umrla majka, šef moje supruge rekao mi je da može dobiti dva slobodna sata za pogreb, ali da se poslijepodne mora vratiti u ured. Žena mu je rekla kako osjeća da mi je toga dana potrebna njena potpora i prisutnost. Šef je odgovorio: “Ako izostanete cijeli dan, mogli biste izgubiti posao.”
Na to mu je moja supruga odgovorila: “Moj mi je suprug važniji od posla.” Taj je dan provela sa mnom. Na neki sam način toga dana osjećao da me voli više nego ikada prije.”

Gary Chapman

Prijatelj vašeg uspjeha