POBIJEDI BOL I TUGU

Ima samo jedno oružje, jedan lijek protiv žalosti: zahvalnost.

Ako si žalostan, započni ljubiti i odmah ćeš se osjećati bolje.

Nemoj vjerovati u nekakvu trajnu sreću. Kako se sreća uopće može mjeriti?

Važnije je ako se ono što donosi trenutak prepozna i prihvati kao dar.

Najveći dar!

Nije života vrijedan onaj za kojega život nema draži.

Pronađi draži u današnjem danu!

Za dvadeset godina od sada biti ćeš još više razočaran sa stvarima

koje nisi uspio napraviti, nego sa stvarima koje si učinio.

Zato baci konopac s pramca. Isplovi iz sigurne luke.

Uhvati pravi vjetar u jedra. Istraživaj. Sanjaj. Otkrivaj.

Živi!

Prijatelj vašeg uspjeha