Počnite sami sebi davati ovakva pozitivna obećanja i nikada ih nemojte prekršiti!

Život nije uvijek ružičast. Život nisu uvijek duge i leptirići. Ponekad je i težak. Ako ste se već dobrano namučili da biste dogurali do ovdje, nemojte sada odustati, napravite korak naprijed.

Oslobodite se negativnosti što dolazi iz izvora neznanja koji vam govore što možete, a što ne možete – i to tako što ćete obećati sebi da ćete gledati prema naprijed, živjeti prema naprijed i uistinu ići naprijed.

Drugim riječima, počnite sami sebi davati pozitivna obećanja! Obećajte sebi da ćete uzvraćati udarce, da ćete se boriti još jače, smijati još glasnije i duže i odupirati se nedaćama kad god vas zadese.

Obećajte si da ćete biti sila na koju se treba računati – jer i jeste sila na koju se treba računati. Dajte sebi ova obećanja i nikada ih nemojte prekršiti. Ponavljajte za mnom: „Obećajem…“

  1. „Prošlost me neće sputavati.“

Iz vlastitih problema, slabosti, neuspjeha, žaljenja i pogreški možete učiti ako ste voljni ili biti kažnjeni ako niste. Zato učite iz njih, svaki dan. Neka vam sve bude učitelj. Ako žalite za nekim odlukama koje ste donijeli u prošlosti, prestanite biti tako strogi prema sebi. Postupili ste najbolje što ste mogli sa znanjem koje ste tada imali. Donijeli ste odluke mlađim umom. Da te iste odluke trebate donijeti s mudrošću koju imate danas, postupili biste drugačije. Stoga se prestanite gristi. Vrijeme i iskustvo na divan nam način pomažu da rastemo i učimo kako bismo danas donosili bolje odluke, i za sebe i za one do kojih nam je stalo.

  1. „Prihvatit ću svoj život i nikada neću poricati odgovornost za njega.“

U životu naučite kriviti svoje roditelje, učitelje, mentore, obrazovni sustav, vladu itd., ali nikada sebe. Zar ne? Nikada, baš nikada, niste vi krivi… TO JE POGREŠNO! Krivnja je uvijek vaša jer ako se želite promijeniti, ako želite ići dalje i nastaviti sa svojim životom, vi ste jedina osoba koja to može učiniti. To je VAŠ potez. To je VAŠA odgovornost. Prihvatite je!

  1. „Živjet ću život kakav želim, a ne život kakav bi drugi željeli da živim.“

Dopustite si da slijedite put koji VAS čini sretnima. I prihvatite da će neke osobe u vašem životu odbiti biti uz vas kad se otisnete na to putovanje; nećete dobiti njihovo odobravanje što god da kažete, i to je u redu. Ponekad, kada se posvetite kreiranju vlastite sreće, sudarite se s tuđim percepcijama. Ponekad za nešto veliko morate pustiti nešto drugo. I ponekad je to ‘nešto drugo’ odnos koji od vas traži da uvijek udovoljavate tuđim željama i očekivanjima.

Izvor: Atma

Prijatelj vašeg uspjeha