Pokušaji da budemo sretni završavaju neuspješno jer ne znamo što tražimo!

Pokušaji da budemo sretni često završavaju neuspješno jer nam ni na kraj pameti nije da trebamo mijenjati sebe.

Poraditi malo na svojim mislima, povesti malo više računa o svojim osjećajima i postati gospodar svojih postupaka. Prilagoditi svijet sebi je u svakom slučaju bezuspješna misija ali mnogi je drže kao jedinu opciju života. Razvijamo i čuvamo u glavi slike kakav tko treba biti i svaki put kad netko ne odgovara toj slici razočaravamo se i gledamo problem u drugome, ne primjećujući pravi problem u sebi.

Kada prestanemo očekivati od drugih ljudi da nas učine sretnima svoju potragu usmjerujemo prema mogućnostima koje nosimo u sebi. Otkrivamo tada beskrajan svijet za kojeg nismo ni znali da postoji. Počinjemo uočavati raspone svojih snaga koji se nalaze u širini naših misli, dubini naših osjećaja koje istovremeno budimo i kod drugih i postupcima, te ostvarujući dublje veze u međuljudskim odnosima povećavamo utjecaj kojega imamo na druge.

U naš fokus tada ulazi ono što mi možemo učiniti, a ne ono što smatramo da drugi trebaju učiniti. Ta promjena kolosalni je obrat i otkriće svakog od nas jer nas od pasivnog primatelja pretvara u aktivnog stvaratelja svoga života koji time mijenja i živote drugih. Nailazeći na zapreke u svijetu oko sebe širimo raspone vlastitih mogućnosti jer tražimo nove odgovore i rješenja koja se ne otkrivaju na prvi pogled.

Upravo taj obrat razlikuje ljude koji će mijenjati svijet preobržavajući svoje obrasce ponašanja i otkrivajući sve ono što su sposobni učiniti i s druge strane one koji će se samo žaliti, govoriti da još nije vrijeme, samosažaljevati se, okrivljavati druge, zabadati glavu u pijesak i ništa ne činiti. Pokušaji da budemo sretni završit će uspješno kada krenemo od sebe i onoga što sada možemo učiniti i jednostavno to učinimo.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha