Ponekad ljudima treba reći točno ono što ih pripada!

Ponekad ljudima treba reći točno ono što ih pripada jer ukoliko budete željeli prešutjeti ugušit ćete se u svojoj šutnji.

Treba ponekad ljudima reći točno ono što ih pripada ne radi njih, već radi samoga sebe da ono što znaš i čega si svjestan čuješ naglas iz svojih usta. Treba jednom to reći jer tako ćeš se najbolje osjećati, najbolje postaviti granice dokle tko može ići i gdje su granice gdje se trebaju zaustaviti. Kada to kažeš ne samo da će ti biti lakše, osjećat ćeš da živiš novi život, slobodniji i mirniji.

Ponekad ljudima treba reći točno ono što ih pripada, reći im da ostanu tamo gdje jesu jer zaslužuješ živjeti pristojan i kvalitetan život, a ne možeš ukoliko je pokraj tebe netko tko neprestano kvoca, ruje, širi valove negativnosti i sve truje. Ponekad im trebaš reći da možeš umiriti svoju savjest jer istina je važnija od lažnoga smješkanja. A kada im kažeš istinu, videjet ćeš kako se lista ljudi iz tvoje blizine smanjuje, bilo prijatelja, bilo onih koji se pretvaraju da su prijatelji.

Ponekad ljudima treba reći točno ono što ih pripada, dati im riječ zahvale ukoliko su uz vas bili u teškim trenucima, pokazati im da se na vas mogu osloniti ukoliko im zatreba, jer to su ljudi kojima morate osigurati prisup svojoj nutrini jer su dokazali da im možete vjerovati i koji bezuvjetno vama vjeruju.  Ponekad ljudima treba reći točno ono što ih pripada da kasnije ne žališ što je moglo biti, a nije.

Kada kažete ljudima ono što im pripada znat ćete točno na čemu ste. Tek kada to kažete shvatit ćete da šutnja nije uvijek zlato jer razbistri stvari u životu bolje nego bilo koja druga stvar. Tek kada to kažete bit će jasno do kojih granica drugi mogu ići i preko kojih granica nije ni vama prelaziti. Ali treba imati hrabrosti i petlje da bi se reklo, a to je najteže. Ne bojte se, neće se stvari nakon toga pogoršati – samo će se pokazati ono što već jest.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha