Povjerenje u sebe i prijateljstvo s drugima

Čovjek povjerenje u sebe jača na osnovi vladanja sobom, na sposobnosti sa sobom postupati i na sebe utjecati. Povjerenje je prisutno kada riječi i djela, tvrdnje i činjenice nisu predaleko međusobno udaljene.

Za povjerenje treba vrijeme, strpljivost, dugoročnost. Bez ostatka nepovjerenja odnos prema sebi i drugima je bezazlen i bez napetosti. Mjeru nepovjerenja treba brižljivo odvagnuti.

Rad na sebi ima za cilj oblikovati vrijedan »ja« s kojim se čovjek može sprijateljiti. Prijateljstvo sa sobom je najviše vrijedno duševno dobro, najviše vrijedan i najviše izdržljiv odnos među ljudima. Preduvjet je odnos povjerenja među svojim unutarnjim parcijalnim »ja«, pozornost prema sebi, razmišljanje o sebi i razgovor sa sobom.

Suprotne strane u čovjeku mogu se međusobno sprijateljiti i stvoriti kreativnu napetost: mišljenje i osjećanje, međusobno suprotne misli i osjećaji, kao što su strah i znatiželja, nada i razočaranje, ljubav i mržnja, nježnost i srdžba, suverenost i tjeskobnost, potreba za slobodom i potreba za vezivanjem, muška i ženska strana u istom »ja«.

Važno je prijateljstvo s vlastitim raspoloženjima, preko kojih se ne može prijeći. Prijateljstvo sa samim sobom zahtijeva obostranost umjesto jednostranosti, naizmjeničnu dobrohotnost umjesto zlonamjernosti, dobrohotnu otvorenost umjesto skrivanja u unutarnjoj šutnji. Nema ga kod onih koji sa sobom nisu jedno, koji od sebe bježe, kojima je dosta života i kod drugih traže samo zaborav sebe. To znači da ne biti ravnodušan prema sebi nego se brinuti za sebe, biti tu za sebe, biti revan u brizi za sebe, moći sa sobom živjeti, savjetovati se sa sobom i biti prema sebi iskren.

Oblici odnosa prijateljstva s drugima i prema sebi se isprepleću, ali i jedno i drugo počinje uvijek kod sebe. Treba biti oprezan, pošten, iskren i fin sa sobom kao i s drugima. I u neugodnim situacijama treba biti iskren prema sebi, daleko od ulizivanja sebi. Odnos prema sebi osnova je odnosa prema drugima.

Da zaključimo! Poštovati moramo i sebe i druge. Brinuti se moramo i za sebe i za druge. Voljeti moramo i sebe i druge. Mrziti ne smijemo ni sebe ni druge. Mijenjati moramo odnos prema sebi i drugima da bismo došli do sebe i do drugih.

Pavao Brajša

Prijatelj vašeg uspjeha