Pozitivne strane problema

Svaki problem ima u sebi klicu vlastitog rješenja. Ako nemate nikakvih problema, nemate ni klice. Ono što je vježba za mišiće, to su problemi za um, oni čine da on očvrsne i bude jači.

Problemi vam mogu dati uvid i lekcije kako da rastete. Zato, ne budite potpuno obeshrabreni kada naiđete na problem.

Shvatite da obično postoji jedna ili više prilika u onome što vidite kao problem. Ako to redovno radite, bit će lakše da svoje probleme ne shvatite suviše tragično, jer ih više ne promatrate kao sasvim negativno iskustvo.

Kada se, dakle, suočite sa problemom, postavite sebi neko pitanje slično ovom: šta je sjajno u ovoj situaciji? Ili se zapitajte: šta iz ove situacije mogu da naučim?

Norman Vincent Peale

Prijatelj vašeg uspjeha