PRAVO ZNAČENJE USPJEHA

Uspjeh nije vezan isključivo za postignuća. Uspjeh se više odnosi na to koliko se zabavljamo tijekom našeg putovanja. Ako uživate u onom što radite, ako ste dio eko-sistema, ako pružate usluge koje su korisne za druge ljude, tada je uspjeh kupovni proizvod.

Žrtvovanje, disciplina, naporan rad, zahtjevni planovi, ciljevi, i sl., manje se važni. Važnije je kako se uklapamo u tkanje života, koji je naš jedinstveni talent, kako izražavamo svoj talent koji se u istočnim tradicijama naziva „Zakon karme“. U Svemiru nema rezervnih dijelova, svaki dio se uklapa. Svemir je poput velike slagalice, a mi smo dio te slagalice.
Kako znamo što je naša uloga u toj slagalici?
Kad bih imao sve vrijeme na ovom svijetu i sav novac na ovom svijetu što bih učinio?
Kako bih izrazio sebe i kako bih koristio taj izraz sebe da bih služio potrebama tkanja života kojeg sam i ja dio. I kad to učinimo, tada ćemo zaista imati sve vrijeme i sav novac na ovom svijetu.

Krenite od toga što biste učinili da imate sav novac i sve vrijeme ovog svijeta, učinite to i zaista ćete imati sav novac i sve vrijeme ovog svijeta!

Deepak Chopra

Prijatelj vašeg uspjeha