Prvo mi stvaramo navike, a zatim navike stvaraju nas

Navikla sam spavati u čarapama i obavezno na trbuhu. Ujutro kada ustanem, iz navike, odmah otvorim prozor i stavim kavu na peć. Dok čekam da se skuha, po dobroj staroj navici, protegnem malo noge i odradim jutarnju tjelovježnu. Navikla sam dan započeti nekom aktivnošću. Kako dan odmiče, moje navike sve više gospodare mnome. Navikla na kvartovski kafić, knjižnicu na Cvjetnom, radio Antenu i Fox Life. U okovima navika svaki dan… Poput, pretpostavljam, većine ljudi.

Najveći dio našega života je habitualan. Radimo iste stvari danas, kao što smo ih radili  jučer i prekjučer…. Znanstvenici su procijenili kako od 11.000 signala koje primimo putem mozga, on ih samo 40 svjesno procesuira (sve ostalo su navike).

Šta su navike?

Navike su naučeni oblici ponašanja koji nastaju kao posljedica ponavljanja određenih radnji, osjećaja, misli. Jednom formirane, ne zahtjevaju napor volje ni svjesnu namjeru da se ponašamo upravo tako. Dovoljan je samo početni poticaj da se mehanizam pokrene i da s lakoćom i dosljedno ponovimo naviknuto ponašanje, probudimo naviknute osjećaje ili mislimo naviknute misli.

Sviđaju nam se uvijek iste stvari, bojimo se istih situacija, nerviraju nas isti ljudi, nepovjerljivi smo prema nepoznatom, ili ne želimo poremetiti svoj ustaljeni životni ritam. U ovim slučajevima navika je postala toliko jaka da našoj psihi nameće svoje vlastite zakone, snažno se opirući svakom pokušaju drugačijeg djelovanja. Svako tko se je pokušao rješiti neke svoje navike – iskusio je koliko je to teška bitka sa samim sobom.

Sve navike usvajamo na isti način, istim sljedom. U početku postoji namjera ili sklonost ka određenom ponašanju. Ponavaljanjem, ponašanje se stabilizira i učvršćuje da bi se na kraju u potpunosti automatiziralo.

Oslobodite se okova navika

Navike – bile dobre ili loše, definiraju nas kao ličnost. Ključ je u kontroli! Ako naučite kako kontrolirati svoje navike, onda su uz minimalan napor moguće velike promjene. Promjenom navika u prehrani, tjelovježbi, načinu života, odnosu prema samome sebi i drugima – uvelike možete povećati kvalitetu svoga života. Važno je prebaciti se s autopilota na samo-pilota.

Navike mogu  nastati na dva načina. Jedan je da se pasivno prepuštamo različitim unutrašnjim ili vanjskim poticajima i dozvolimo da se navika formira bez sudjelovanja naše svijesti, a to znači i bez kontrole.

Glavni uzrok ovakvih nesvjesno stvorenih navika je nedostatak pažnje. Ne obraćamo pažnju na utjecaje kojima se izlažemo, na ponašanja koja ponavljamo i, na kraju, na naviku koju smo usvojili.

Drugi način je da svjesno biramo i aktivno sudjelujemo u formiranju navike. Umjesto da gledamo televiziju, možemo sami sebe naučiti da svako večer prije spavanja pročitamo nešto što će nas nadahnuti i oplemeniti. Inteligentnim odabirom ovakvih navika, one prestaju biti okov koji zarobljava, a postaju pomoć i okidač za kvalitetniji život.

Ovdje smo svoji vlastiti gospodari, mi kontroliramo situaciju i postajemo kreatori samih sebe.

Ciceron je rekao; Navika je druga priroda.

Alfa kaže:  Navike jedu ljude,  ljubavi i duh. Budite svoga tijela i duha gospodar, a ne sluga. Učinite da navike služe vama i vašem boljitku. Ne treba vam psiholog da spoznate što je dobro, a što loše za vas…

Izvor: www.alfa-portal.com/

Prijatelj vašeg uspjeha