Ravnoteža – put uspjeha

Postoji jedna zanimljiva sportska disciplina koja se zove triatlon. Naime ona je specifična stoga što se u njoj čovjek treba istovremeno natjecati na tri različita područja. To su prije svega plivanje, biciklizam i trčanje. Ako sportaš zapusti samo jedno područje dok u drugom postiže vrhun­ske rezultate on ne može ostvariti pobjedu. Jedanko tako je i u životu.

Život je skup različitih područja. Iako već u svima nji­ma jednako živiš možda ih još nisi dovoljno svjestan. Naime da bi bio potuno sretan i ispunjen nije dovoljno samo posti­zanje profesionalnih rezultata već je bitno da se ravnom­jerno razvijaš na svim područjima. To znači da na svakom području moraš postaviti njegove specifične ciljeve i ići pre­ma njihovom ostvarenju.

Prije svega živiš u svojoj obitelji. I ako živiš sam imaš nekoga s kime djeliš svoju svakodnevicu. Jesi li svjestan nje i njene važnosti u svome životu ili ti je obitelj samo odlazište na ostale tvoje ciljeve? Jesu li unutar nje skladni obiteljski odnosi ili je tvoja obitelj prostor svakodnevnog prepucavan­ja i nadmetanja? Kako ti možeš doprinjeti pozitivnoj atmos­feri? Što bi trebao činiti? Postavi stoga plan i počni se njega držati. Međusobno pomaganje i ohrabrivanje mogu utjecati na cjelinu tvoga života. Naime da bi se izgladili svi konflikti i nesporazumi potrebno je provođenje kvalitetnog vremena sa svim članovima obitelji. Zato je tu jako važno razvijati duh povjerenja i međusobnog poštivanja.

Siguran sam da ti je tvoj društveni život jedan od važnijih prioriteta. To je onaj naš prostor koji sami odabi­remo i u kojem stvaramo različite veze i odnose. U njega spada zabava, igra, izlasci, hobiji i sve ono što omogućuje zajedničko druženje. Tu si u potrazi za novim izazovima koji će oplemeniti tvoju stvarnost. Mnogi vole putovati, otkri­vati, upoznavati nove ljudi i krajeve i tako njihv život dobiva jednu dozu avantrurizma. Ako si sam bitno je da se uključiš u neki program ili aktivnost i vidjet ćeš kako će tvoj život dobiti više smisla.

Svoju budućnost prije svega izgrađuješ na poslu. Tu razvijaš radne navike. Ako želiš izgraditi uspješnu karijeru onda o tome moraš voditi mnogo računa. Uči, ne bježi od odgovornosti i izvršavaj zadatke koje dobiješ. Budi uporan i dosljedan.

Jedna od važnih dimenzija tvoga života jest tvoj odnos prema samome sebe. Koliko vodiš računa o svome tijelu i svome zdravlju? Naime zdravlje je temelj života i zato moraš odvojiti vremena za redovnu tjelesnu kondiciju i prevenciju protiv različitih bolesti. Moraš prije svega paziti i na svoju prehranu jer ono što stavljaš u sebe to čini tvoje tijelo. Imaj pozitivan stav prema životu i kloni se ovisnosti jer su one sigurni put u propast.

I kao što vodiš brigu o svome tijelu jednako tako vodi brigu i o svome duhu. To područje se ne odnosi samo na reli­gioznost već i na izgradnju karaktera, te stabilne i dosljedne ličnosti. Iako sva ova područja rade na izgradnji specifičnih vrednota duhovno te područje usmjeruje na razvoj onih temljnih i univerzalnih životnih vrednota; poštenja, praved­nosti, iskrenosti, susjećanja i drugih. Tvoj karakter mnogo više govori od tvoga obrazovanja, on govori tko si i što si, te je upravo on ona presudna karika koja vodi prema uspjehu u životu. Duhovna dimenzija povezuje sva područja tvoga života u jednu cjelinu i pomaže ti razviti skladan međuodnos i ravnotežu.

Sad shvaćaš koliko je život složeniji od triatlona. Logično je da ti u svakom trenutku sva područja ne mogu biti na prvom mjestu, ali ćeš ravnotežu najbolje postići kvalitetnom rasporedbom vremena. Pronađi vrijeme za svo­ju obitelj, svoje prijatelje, profesionalne obveze, tjelesni i duhovni razvoj i pridržavaj se postavljenih odluka. Neka ti uvijek bude na pameti da postaviš ono važnije isped onoga manjega važnoga, jer upravo tu počinje problem neravnoteže. Tvoja savjest pokazat će ti ono što je doista vrijedno i važno. Zato u svakome trenutku vodi računa o cjelini svoga života jer ti nisi neko izdvojeno područje tvoga života već njegova cjelina. Samo na taj način možeš postići budućnost kakvu zaista zaslužuješ.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha