Razlike u muškim i ženskim shvaćanjima partnerske komunikacije

Iako nije poželjno uvijek generalizirati razlike između muškaraca i žena, često se događa da su upravo ove razlike razlog nerazumijevanja između partnera u vezama. Prikazat ćemo sada muške i ženske načine shvaćanja određenih aspekata komunikacije koji su uobičajni uzrok stvaranja „razdora“ među partnerima.

Shvaćanje bliskosti

Žene obično imaju potrebu za razgovorom, kada razgovaraju s nekim o svojim problemima i dubokim intimnim doživljajima one osjećaju najveći stupanj bliskosti, osjećaju da su cijenjene i podržane ako ih ima tko saslušati. Muškarci a druge strane imaju izuzetnu potrebu za vlastitom nezavisnošću, i teško „puštaju“ druge da ulaze u svijet njihovog intimnog doživljaja, teže pričaju o tome da imaju probleme i teže ih dijele sa partnericom – žele da sami izađu na kraj s tim.

Rješavanje konflikta

Obično kada nastane problem žene ga žele odmah riješiti misleći da ako se problem ne rješi odmah, onda će odugovlačenje donjeti nove probleme. Kada primjete da partner odlaže diskusiju tumače to kao da njima nije ni stalo do njih. Sa druge strane, muškarci žele da odgode vrijeme rješavanja konflikta kako bi se osjećali da oni na neki način sudjeluju u tome po vlastioj volji a ne zato što ih je partnerica na to primorala.

Shvaćanje svađe

Žene misle da se nesporazum mora izglediti pod svaku cijenu jer će to utjecati na njihov odnos – ako se odnos ne izgladi doći će do distanciranja i šansa za uspostavljanje bliskosti je sve manja. Sa druge strane muškarci ne vole svađu, svađa izaziva neprijatne osjećaje koje bi oni da zaobiđu. Obično se osjećaju da je najbolje da nisu tu kada svađa otpočne.

Stilovi slušanja

Žene misle da ih muškarci uopće ne slušaju, jer da ih stvarno slušaju oni bi određenim gestama to i pokazivali. Međutim, muškarci čak i ako šute oni slušaju ali nekad nemaju odgovore na sva pitanja koje im partnerica postavi pa i ne odgovore ništa već odgađaju za kasnije ako im nešto padne na pamet.

Izražavanje emocija

Kada se žena razbjesni ili traži da se neke stvari raščiste to muškarci mogu protumačiti kao gunđanje, pretjeranu emotivnost, agresiju, pa čak i kao histerično ponašanje. Sa druge strane sebe smatraju racionalnim u rješavanju bilo kakvih problema dok to žene protumače kao njihovu nesposobnost da izraze svoje emocije, a na kraju pomisle da oni i nemaju nikakve emocije.

Kompromisi

Praveći kompromis i popuštajući svom partneru žene misle da tako doprinose vezi, da unaprjeđuju odnos. Muškarci često kompromis i popuštanje sa njihove strane vide kao nešto što je negativno jer tako pokazuju  da nisu „pravi muškarci“ već neke marionete sa kojima može da se manipuliše.

Iako smo ove načine ponašanja okarakterizirali kao muške/ženske ne treba na njih tako stereotipno gledati. Nekad se događa da su uloge zamjenjene. Ono što je bitno je da se ne treba čvrsto držati ovih uloga već se sa jednog i drugog ekstrema pomaknuti prema „sredini“. Potrebno je shvatiti i uvažiti drugu stranu i biti spreman pomaći se k onom drugom ekstremu kako bi se uspostavio balans. Nećeti biti manje muškarac ako saslušate svoju partnericu, klimajući glavom i davajući joj podršku i nećete biti više žena ako baš svaki put budete „gunđali“ oko nečega.

Sanja Marjanović, dipl.psiholog, Izvor: www.vaspsiholog.com/

Prijatelj vašeg uspjeha