RIJEČI I TIŠINA

Ako manipuliraš riječima, to je laž.
Ako se igraš riječima, to je šala.
Ako se oslanjaš na riječi, to je neznanje.
Ako prekoračiš riječi, to je mudrost.

Ako je komunikacija samo na razini riječi,
mnoga pitanja će doći i mnogi odgovori,
i mnoga pitanja – to je beskonačna radnja.

Ovo se događa ako riječi dotaknu intelekt.
No ako riječi dotaknu srce, javlja se usklik –
To se zove prepoznavanje.

Kada izgovorene riječi ne stvaraju sliku u umu,
već donesu prepoznavanje…

Svrha riječi je stvoriti tišinu.

Sri R. Shankar

Prijatelj vašeg uspjeha