SAMO ČOVJEK

Ne postoji hrvatska, srpska, židovska, bošnjačka ili bilo čija nacionalna smrt.

Smrt je – smrt.

Kao što je život – život.

Moj život je u svakom čovjeku,

prema tome i moja smrt je u svakom čovjeku.

Sve što se svijetu događa i meni se događa.

Jedini nacionalizam, koji po meni nije primitivizam,

jest pripadnost ljudskoj dobroti i ljudskom srcu.

Ako me pitate čiji sam pjesnik, odgovorit ću vam

ja sam pjesnik od takve narodnosti.

Samo čovjek…

Enes Kišević

 

Prijatelj vašeg uspjeha