Samo od tebe zavisi

Unuka je pitala svoju baku: “Koji je najbolji dan u životu.”

Baka se malo zamislila, vrteći film od više desetljeća, i kratko odgovorila:

“Draga moja, postoje tri vrste dana u životu:

Dobri dani,
sjajni dani i
fantastični dani

Samo od tebe zavisi kakav će biti tvoj dan.”

Prijatelj vašeg uspjeha