Samo sa afirmacijama možete shvatiti pravo značenje riječi uspjeh

Naš odnos prema nama samima ponajviše se otkriva u riječima i mislima kojima govorimo i mislimo o sebi. Iako postoji lepeza od beskrajno mnogo različitih varijacija sve se one mogu staviti između dvije krajnosti. Radi se dakle o pozitivnom i negativnom pristupu ili stavu.

Mogli bismo reći da među ljudima nema čisto graničnih tipova već da svaki čovjek svakoga dana iznova mijenja po­ziciju na kojoj stoji. To znači da se približava ili pozitivnom ili negativnom stavu prema sebi. Mnogo je čimbenika koji utječu na to na kojem ćemo se mjestu naći. Radi se prije svega o genima, sredini u kojoj živimo, a ponajviše o našem vlastitom izboru. Dijete koje je gledalo kako se njegovi roditelji odnose prema samima sebi upilo je taj obrazac odnosa kojega će primjeniti sam prema sebi kada dođe u zrelu dob. Ako je sredina pre­ma nama imala negativan odnos onda često i mi upijamo ta okvir kao obrazac odnosa prema sebi. Ipak naša slobod­na volja može se suprostaviti svim tim negativnim vrstama odnosa. Što to znači?

Naime svakoga dana se sve više trebate približavati pozitivnom obrascu stava prema samome sebi. To znači da o sebi trebate misliti pozitivno, govoriti pozitivno i činiti poz­itvno. Provjerite kakve su najčešće rečenice koje govorite sami o sebi. Jesu li prisutnije fraze „ne mogu, ne znam, neću“ ili je mnogo više fraza „mogu, znam i hoću“. Naime upravo te fraze govore vam kako o sebi razmišljate, a to razmišljanje nije ništa drugo nego vaš odnos prema vama samima i preduvijet za djelovanje. Te rečenice su priprema vaše budućnosti.

Stoga se oslobodite svih onih negativnih fraza koje oslabljuju i oduzimaj snagu i vidjet ćete kako će se u vašem životu početi mijenjati okolnosti. Shvatit ćete da ste sposobniji za mnoge stvari za koje ste mislili da niste sposobni. Otvorit će vam se prostor novih izbora i život ćete sagledavati u spektru većih mogućnosti. Zato bi vaš odnos prema vama samima trebao biti čista afirmacija. To znači da govorite pozitivne formulacije o sebi čak i onda kada činjenice pokazuju suprotno. Tu dolazi do izražaja snaga podsvijesti. Naime na taj način možete prom­jeniti same činjenice mijenjajući svoj odnos prema njima. Afirmacija je doista jedno od najmoćnijh alata uspješnih ljudi. Oni se strahovito bore protiv negativnog odnosa pre­ma samima sebi i taj odnos im omogućava da posižu velike rezultate.

Stoga razmislite što želite ostvariti i vidite sebe kako to već ostvarujete. Recite sebi da to možete i vidjet ćete kako će se i vaše sposobnosti pobrinuti da to ostvarite. Afirmacije su izvori beskrajnih mogućnosti jer potječu iz područja vaše duhovne prirode,  prirode u kojoj je sve moguće. Ponavljajte stoga svoje afiramacije svaki dan, i vidjet ćete kako se vaš život počinje mijenjati nabolje. Samo sa afir­macijama možete shvatiti pravo značenje riječi uspjeh.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha