SAVJETI KOJI OTVARAJU PUT PREMA NAPRIJED

Srce je bogatstvo, koje se ne prodaje i ne kupuje, nego daruje.

Upuštajući se u ono što ti je nepoznato način je da proširiš ono što ti je poznato.

Ne dopusti nikome da ti oduzme moć koju imaš nad samim sobom.

Pronađi stvari koje te inspiriraju i slijedi ih, pa čak i po cijenu da u tome nema novaca.

Odnosi s drugima su najvrijednija imovina u tvom životu.

Shvati da ne postoji tako moćan učitelj kao što je iskustvo.

Za mudra čovjeka, svaki novi dan znači novi život. Prepoznaj vrijednost svakoga dana.

Nalazi se sa prijateljima češće nego što misliš da treba.

Način na koji vidiš ljude ogleda se u načinu na koji se prema njima odnosiš, a način na koji se odnosiš prema njima je ono što oni postaju. Budi čovjek.

Prijatelj vašeg uspjeha