Šest pravila o postavljanju ciljeva

Postoji nekoliko važnih pravila koja se tiču efikasnog postavljanja ciljeva.

PRVO PRAVILO

Vaši ciljevi moraju da budu povezani jedni sa drugima na harmoničan način, a ne da budu u odnosu kontradiktornosti. Ne možete da imate cilj da budete financijski uspješni ili da izgradite vlastiti uspješan biznis, a da istovremeno imate cilj da polovinu svog raspoloživog vremena provodite na tečaju za neki sport ili na plaži. Vaši ciljevi moraju međusobno da se potpomažu i pojačavaju.

DRUGO PRAVILO

Vaši ciljevi moraju biti izazovni. Kada postavite ciljeve, oni moraju sadržavati 50 ili više posto vjerojatnosti na uspjeh. Ovaj nivo vjerojatnosti je idealan za motivaciju i nije toliko težak da vas lako obeshrabri.

TREĆE PRAVILO

Morate istovremeno imati materijalne i nematerijalne ciljeve, kvanititativne i kvalitativne ciljeve. Trebalo bi da imate konkretne ciljeve koje možete da mjerite i objektivno procjenjujete. U isto vreme, trebalo bi da imate kvalitativne ciljeve za vaš unutrašnji život i veze sa drugim ljudima.

ČETVRTO PRAVILO

Potrebni su vam kratkoročni i dugoročni ciljevi. Potrebni su vam ciljevi za ovu godinu, kao i ciljevi koje ćete ostvariti za 5, 10 i 20 godina. Idealni kratkoročni vremenski okvir za posao, karijeru i osobno planiranje je oko 90 dana. Idealan dugoročni vremenski okvir za istu vrstu ciljeva je oko 2 do 3 godine. Ovi vremenski okviri idealni su za kontinuiranu motivaciju.

PETO PRAVILO

Idealan život je usmjeren, svrhovit, pozitivan i organiziran tako da se svakoga sata i svakoga dana krećete u pravcu svojih ciljeva. Uvijek znate šta radite i zašto. Imate osjećaj kontiuniranog kretanja unaprijed i osjećate se kao „pobjednik“ veći dio svog vremena.

ŠESTO PRAVILO

Odluka da postanete osoba orijentirana prema budućnosti, odnosno osoba koja postavlja i ostvaruje svoje ciljeve, donjet će vam ogroman osjećaj kontrole. Samopouzdanje vam se povećava u onoj mjeri u kojoj se krećete ka ostvarenju svojih ciljeva. Više ćete poštovati i voljeti sebe, vaša osobnost će se unapređivati i na taj način ćete postati pozitivna i sigurna osoba. Tada ćete otvoriti vrata svojih potencijala i početi brže da se krećete u onom pravcu koji omogućuje da postanete sve ono što ste željeli da budete.

Brian Tracy

Prijatelj vašeg uspjeha