Slika o sebi

Robert G. King piše kako ljudi žive s dvije osnovne slike o sebi. Prva se zasniva na vlastitom mišljenju o sebi, a druga na stvarnom osobnom ponašanju prema sebi i drugima. Prva je vlastito uvjerenje o sebi, a druga vlastita osobna stvarnost. Prva odgovara vlastitim željama i potrebama, a druga predstavlja ono što drugi vide i doživljavaju u susretu s nama. S prvom slikom o sebi ljudi se slažu, a drugu ne vide niti je prihvaćaju. Prvu priznaju, a drugu negiraju.

Važno je i što drugi misle o nama, kakvi smo u mislima i doživljavanju drugih, što drugi misle da jesmo, dakle tuđa slika o nama. No ta se slika ne zasniva na stvarnosti ponašanja konkretnih ljudi nego na uvjerenju, doživljaju i utisku drugih u vezi s našim ponašanjem.

Treća se slika o nama zasniva na tome, što mi mislimo da drugi misle o nama. To je od nas zamišljena tuđa slika o nama. I ona ne mora odgovarati stvarnosti niti se zasnivati na činjenicama našeg stvarnog ponašanja. To je naš umišljaj kako nas drugi doživljavaju.

Četvrta slika o nama je rezultat naše procjene i vrednovanja sebe i svog ponašanja, stavova prema sebi, što mislimo o svom tjelesnom izgledu, o svojim intelektualnim sposobnostima, o svojim emocijama prema drugima, o svom socijalnom ponašanju, o svojoj komunikaciji s drugima.

Tu još treba dodati sliku o sebi na osnovi onoga što mislimo kakvi bismo trebali biti, što bi bilo idealno za nas i naše ponašanje, jednostavno, prema čemu bismo trebali težiti.

Na kraju je realna slika o nama, koja često odudara od svih navedenih slika o nama. Veoma je važno koliko je raskorak između prvih pet i šeste slike o nama, koliko je ono što mi mislimo o sebi i što drugi misle o nama u suprotnosti s onim kako se stvarno ponašamo, koliko je ono prema čemu težimo ostvarivo ili neostvarivo. Ako je ta razdaljina velika, naša se stvarna slika o nama ne mijenja i mi ostajemo bez mogućnosti utjecaja na nju.

Dr. Pavao Brajša, Izvor: Glas Koncila

Prijatelj vašeg uspjeha