Spontana ljubav

Ne stavljaj svoju ljubav na zlatarsku vagu.

Nemoj početi vagati koliko ćeš dati, i mjeriti
dokle ćeš ići. Tvoja ljubav neka bude spontana.

Izvagana i izmjerena ljubav nije nikakva ljubav.
To je računica. Takva ljubav ne veseli. S njome
nećeš biti sretan. Nepokretan i ravnodušan
samo životariš, dani prolaze kao spor putnički
vlak. U tvojoj nutrini nikada neće biti toplo.
Ti nikada nećeš imati volje ni da zapjevaš,
ni da zaigraš.

Spontana ljubav je nešto fantastično. Spontana
ljubav prema tvome mužu, tvojoj ženi, prema
ljudima u blizini, u tvojoj okolini. Prema
nekome tko trpi; prema nekome tko
stoji na rubu. Spontana ljubav:
po njoj tek postaješ čovjek.

Tvoje bogatstvo nije u onome što imaš, nisu
materijalna dobra koja posjeduješ, nego ono
u čemu uživaš. Ako se možeš radovati cvijetu,
smiješku, dječjoj igri, ti si bogatiji i sretniji od
milijunaša. Spontana ljubav prema ljudima i
stvarima koje te okružuju, to je tvoje najveće
bogatstvo. Tada se možeš odreći mnogo toga.

Phil Bosmans

Prijatelj vašeg uspjeha