Štetnost omalovažavanja samoga sebe

Tko sam sebe malo cijeni, ni drugi ga ne cijene koliko bi to činili kad bi on sam pokazao samopoštovanje. Također, nitko neće biti sklon da mu pomogne da dođe do boljeg položaja, jer nema vala misli da ga nosi.

Netko tko sam sebe propituje može ustanoviti da ima situacija u životu za koje se nije ni usudio da ih sanja. Od deset pralja devet ih se nikada nije usudilo da se u duhu zamisle kao direktorice nekog hotela, čiji su sada skromniji radnici.

Ali ponekad se neka osoba popne iz prilično oskudnih položaja na neki daleko veći, ta se usudila misliti na to. To je bila nevidljiva snaga koja ju je vukla prema gore. Ma gdje da se čovjek u duhu vidi, trajno i uporno vidi, tamo će ga sudbina odnijeti. Pa ako ne sasvim na cilj, ono ipak u blizinu, na jedno mjesto koje je svakako bolje nego da je bez cilja i ambicija ostao na dnu. Ako netko dobru stvar koju nudi ljudima sam ne cijeni on će iz sebe odašiljati snagu koja i druge uči da tu stvar ne cijene.

Ako hoćeš na ulici prodati zdjelu pravih dijamanata, a tvoji pogledi i geste izražavaju sumnju da je to kamenje pravo, devedeset devet od sto kupaca tvoje će dijamante promatrati kao staklo. Oni su jednostavno pod sugestijom tvojih misli i sve su šanse okrenute u tom smjeru da će onaj jedan, koji vidi da su pravi, makar pokušati da te prevari, tako što će podržavati tvoju sumnju.

Nikada se ne savijajte, nikada se ne osjećajte poniženi u prisustvu uspješnijeg. Tko to radi uvodi u svoju dušu struju misli robovske ovisnosti. Otvara vrata kroz koja ista struja može ući u nepovoljnim prilikama. Trebali bismo se diviti talentu drugoga, ali kao kralj kralju, s čistom, dubokom željom da se ona probudi i radi u nama, talent koji bi odgovarao našem biću kao što njemu odgovara njegov.

Podučavaj svoje dijete da samog sebe ne omalovažava. Ako se navikne da tako misli ni drugi ga neće cijeniti, sada kao dijete, a poslije kao čovjeka. Ništa čovjeku ne škodi kao samoomalovažavanje. Često dijete stupi u život oslabljeno dugogodišnjim prigovaranjima. Učite svoje dijete kako će sanjati samo o uspjehu i kako će ga očekivati. Dugo očekivanje uspjeha donosi uzroke, sredstva i puteve ka tom uspjehu.Podnositi nepravdu možda je još gora osobina nego učiniti nepravdu.

Mi još i danas vjerujemo mnogim neistinama. Mi nesvjesno vjerujemo, a zabluda se ne razotkriva. Tako mi nastavljamo živjeti u našim nesvjesnim greškama, a nevolje našeg života dolaze baš iz tih nesvjesnih grešaka. Umjesto da smo deprimirani kad otkrijemo naše, do sada skrivene pogreške, prije bismo imali razloga da kličemo, kao što je mornar veseo kad nađe pukotinu zbog koje bi se inače potopio njegov brod.

Ako smo dotjerali dotle i savladali glupi ponos, koji nije sposoban da traži «pukotinu», onda smo napravili veliki korak na putu prema vječnoj sreći.Vječno «prežvakavanje» vlastitih grešaka psihički je štetno i ima loše posljedice za zdravlje. Prava hrana duha su misli koje se stalno obnavljaju, uvijek novi stavovi o životu, te ako se tumačenja svega što se u nama, i oko nas zbiva, mijenjaju i stalno rastu! Svakodnevno učiti, promatrati stvari oko sebe svježim očima, dnevno natkriliti planove, poglede i ciljeve jučerašnjeg dana, to je stanje duše kojim se duh osposobljava da primi dnevni «kruh života» koji obnavlja tijelo.
___
Prentince Mulford, Izvor; http://alternativainformacije.com

Prijatelj vašeg uspjeha