Misli George Bernard Shawa: Ako ima volje, ima i načina!

George Bernard Shaw, irski je dramatičar, pisac brojnih duhovitih komada. U Dublinu je učio za trgovačkog pomoćnika, a 1876. seli se u London. Bavio se i muzičkom i kazališnom kritikom, a 1925. je dobio Nobelovu nagradu

“Ako nekad, jureći za srećom, nađete tu sreću, vi ćete, kao i ona starica što je tražila naočale, otkriti da vam je sreća sve vrijeme bila na nosu.”

“Budite uvijek čisti. Jer vi ste taj prozor kroz koji promatrate svijet.”

“Demokracija je proces koji nam garantira da se nama neće vladati bolje nego što to zaslužujemo.”

“Doživjeti istinsku radost života znači pridonijeti onom cilju koji i sami smatramo veličanstvenim, biti snaga prirode umjesto grozničave, sebične, sitne duše.”

“Kad čovjek želi ubiti tigra, on to naziva sportom; kad tigar želi ubiti čovjeka, on to naziva okrutnošću.”

“Ako ima volje, ima i načina.”

“Ako se ne može promjeniti svoje misli, ne može se promjeniti ništa.”

“Kritiku nekog je najpogodnije činiti pred ogledalom.”

“Ljudi koji kažu da se nešto ne može učiniti, ne bi trebali prekidati ljude koji to već čine.”

“Ljudi nisu mudri u srazmjeri sa svojim iskustvom, već sa svojom sposobnosti da iskustvo prime.”

“Mladost je potraćena na mlade.”

“Moć pravilnog promatranja, oni koji je ne posjeduju uglavnom zovu cinicizam.”

“Moj način zbijanja šale je da kažem istinu. To je najsmješnija šala na svijetu.”

“Mozak budale pretvara filozofiju u ludoriju, nauku u praznovjericu i umjetnost u pedanteriju. Otuda univerzitetsko obrazovanje.”

“Muškarci priželjkuju sve ono što nemaju, a žene samo ono što imaju druge žene.”

“Naposlijetku, i pogrešan put uvijek vodi negdje.”

“Neka vam pravilo bude da svom djetetu nikad ne dadnete knjigu koju ni sami ne biste pročitali.”

“Ne možete naučiti klizati a da ne budete smiješni… Životni led je klizav.”

“Ne zna ništa – misli da zna sve! Očigledno če imati karijeru političara.”

“Nije istina da vlast kvari ljude. Istina je samo da budale, ako se domognu vlasti, kvare vlast.”

“Nikad ne odoli iskušenju: probaj sve, a čvrsto zadrži ono što je dobro.”

“Nikada se ne hrvajte sa svinjama. Oboje se isprljate, ali svinjama se to sviđa.”

“Optimisti i pesimisti jednako doprinose društvu. Optimisti izume avion, pesimist padobran.”

“Opasno je da budete iskreni ako niste i glupi. “

“Pitanja na koja je najteže dati odgovor jesu ona čiji je odgovor očigledan.”

“Pohlepa za novcem je izvor svega zla.”

“Potrudite se da dobijete ono što volite, jer će vas inače prisiliti da volite ono što dobijete.”

“Razuman čovjek prilagođava se svijetu, nerazuman čovjek uporno pokušava da svijet prilagodi sebi i tako cjelokupan progres zavisi od nerazumnog čovjeka.”

“Sva ljubav na svijetu čezne da progovori, samo se ne usuđuje, jer je strašljiva! To je tragedija svijeta.”

“Šutnja je najsavršeniji izraz prezira.”

“Šta će reći povijest? Povijest će, gospodine, lagati kao i obično.”

“Vječni se rat vodi između onih koji su na svijetu zato da iz njega izvuku što veću korist i onih koji su tu zato da život na Zemlji učine što ugodnijim za sve ljude.”

“Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati.”

“Žene naviknute da misle su žene na koje se obično ne misli.”

 “Život izjednačuje sve ljude: smrt otkriva istaknute.”

“Život nije pronalaženje sebe, život je stvaranje sebe.”

“Životinje su moji prijatelji, a ja ne jedem svoje prijatelje.”

Prijatelj vašeg uspjeha