Misli Martina Luthera Kinga: Nitko ti ne može sjesti za vrat, ako se ti sam ne sagneš!

Martin Luther King bio je američki baptistički svećenik, aktivist za građanska prava i jedan od najvećih vođa za prava američkog crnačkog stanovništva.

Bio je jedan od vođa Marša na Washington 1963., kada je izrekao svoj govor naslovljen “I Have A Dream” kojega je slušalo 250.000 ljudi. U listopadu 1964. godine prima Nobelovu nagradu za mir. Ubijen je 4. travnja 1968. Ovo su neke od njegovih najpoznatijih misli:

1. Na kraju nećemo pamtiti riječi naših neprijatelja, već šutnju naših prijatelja.

2. Uvijek je pravo vrijeme da se uradi ono što je ispravno.

3. Ako vi u vašoj borbi ne odlolite iskušenju da upotreijebite silu, dolazeće generacija morat će za žetvu imati dugu i neutješnu noć.

4. Ako volite svoje neprijatelje otkrit ćete da duboko u korijenima ljubavi leži snaga oslobođenja.

5. Mi iz iskustva znamo da tlačitelj nikada slobodnom voljom ne daje slobodu, dakle ona mora biti zahtjev potlačenih.

6. Ja imam san da će moje četvero djece jednoga dana živjeti u naciji u kojoj netko o njima neće donositi sud po osnovu boje kože nego po osnovu njihovog karaktera.

7. Mrak ne može protjerati mrak; to može učiniti samo svjetlo. Mržnja ne može protjerati mržnju; to može učiniti samo ljubav.

8. Toliko sam hrabar da vjerujem da ljudi širom svijeta mogu imati po tri obroka dnevno za svoje tijelo, obrazovanje i kulturu za svoj duh i dostojanstvo, jednakost i slobodu za njihovu dušu.

9. Naši životi počinju završavati onoga dana kada prestanemo govoriti o stvarima koje su važne.

10. Nitko ti ne može sjesti za vrat, ako se ti sam ne sagneš.

Prijatelj vašeg uspjeha